Thursday, May 12, 2016

Pengurusan Teknologi, Apa Faedah?

Pada masa ini kita telah di era globalisasi, yang mana setiap ilmu akan mengalami perubahan perspetif. Hal ini juga berlaku pada pengurusan. Dikutip dari annisampuuy.blogspot.co.id, pada arus globalisasi ini telah mengubah perspektif pengurusan dari dulu yang berpandangan berasaskan pasaran kemudian kepada pandanagn berasaskan sumber.kerja online

 Yang mana beberapa tahun terakhir pandangan yang berasaskan pada sumber kuasa telah dibangunkan sebagai suatu perspektif pelengkap. pengurusan teknologi teknologi yang dipakai dapat menentukan kesuksesa kita (image: anitnitanit.wordpress.com) Pada saat persekitaran luaran mengalami keadaan turun naik, perusaahaan dengan penguasaan sumber daya serta kapabilitasnya akan menentukan sama ada syarikat akan terus bertahan hidup atau malah akan tumbang.kerja sampingan

 Teknologi menjadi salah satu elemen penting dalam menjalankan persaingan perniagaan pada masa ini. Perubahan serta perkembangan teknologi yang begitu pesat akan memberi kesan pada semakin cepatnya proses penciptaan produk baru, perubahan dalam rantaian nilai serta peningkatan daya saing syarikat. Kita boleh mendefinisikan teknologi sebagai kemampuan untuk dpaat mengenal pasti masalah-masalah teknikal, konsep serta hal yang lain yang bersifat tangible yang dibangunkan untuk mengatsi masalah teknikal serta kemampuan teknik mengekplor konsep serta hal tangible lain lebih berkesan.

 Dengan penggunaan teknologi serta inovasi teknologi adalah senjata yang hebat bagi perindustrian, peningkatan produktiviti, menyokong pertumbuhan, serta meningkatkan standard kehidupan (Albernaty sert Clark, 1985). Tajamnya tekanan pada kompetitif serta globalisasi telah memberikan dorongan kepada kita untuk melakukan inovasi, hal ini kerana inovasi merupakan suatu tanda untuk sesuatu yang baru serta kejayaan komersial.manajemen keuangan Sekarang ini, peranan dari pengurusan teknologi sabagai salah satu kunci agar dapat mencapai sebuah kejayaan inovasi teknologi menjadi subjek yang sangat menarik.

 Mesti telah banyak perghatian terhadap anak angkat pengurusan beserta implementasi teknologi baru, akan tetapi masih banyak organisasi yang mengalami kegagalan untuk dpaat menguruskan tekonologi mereka dengan berkesan, mudah serta berkesan. Kerana itu kita memerlukan perancangan serta strategi teknologi yang amat matang suntk mencapai tujuan dari syarikat.

Dalam perjalanan teknologi, banyak sekali penemuan baru pada akhir-akhir ini yang semakin bermunculan. Akan tetapi penemuan baru tersebut masih meruapakan liputan dari teknologi canggih, yang mana perkembangannya di Indonesia masih dalam tahap paling awal.strategi pemasaran Bila kita lihat sekarang ini di Indonesia kajian yang membicarakan tentang pengurusan teknologi masih sangat kurang atau boleh dikatakan jarang berlaku (Ellitan, 2001).

 Hal ini menunjukkan bahawasanya belum cukup banyak para ahli serta pengamal memeberikan perhatian terhadap faktor tecknological, bagaimana cara untuk mengguna pakai, serta untuk menguruskan teknologi tersebut. Sebab itu, sangat penting agar kita mengkaji lebih dalam lagi mengenai pengurusan teknologi serta bagaimana cara untuk menjadikan teknologi sebuah senjata agar dapat digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Itulah pendedahan mengenai pengurusan teknologi , semoga artikel tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terimakasih telah membaca artikel kami, sampai jumpa pada artikel yang lain.