Thursday, May 12, 2016

Management & Marketing: Pengurusan Pemasaran # 1

Pemasaran merupakan usaha menjuruskan dana serta daya milik syarikat kearah pemberian kepuasan kepada pelanggan, dengan tujuan agar syarikat dapat menjual produknya, serta memperoleh keuntungan diserta mencapai tujuan dari syarikat.

Pengurusan juga boleh ditakrifkan sebagai proses yang terdiri daripada analisa, perancangan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian SDM serta sumber-sumber yang lain dengan memanfaatkan ilmu serta seni untuk mencapai tujuan dari syarikat.

Seperti kutipan dalam adiarsyadani888.wordpress.com , akan dijelaskan mengenai pengurusan pemasaran 1.

Sedangkan pengurusan pemasaran sendiri merupakan analisis, perancangan, pelaksanaan, serta pengawasan program yang telah dimaksudkan agar mendatangkan pertukaran yang telah diinginka dengan pasaran-pasaran tujuan untuk maksud mencapai tujuan organisasi.

Dalam pelaksanaan pemasaran khususnya promosi seringkali kita serakan kepada agensi iklan, kerana pasti kita beralasan akan lebih berkesan serta mempunyai kepakaran yang mempuni. Sehingga tugas dari pengusaha hanya menyelaraskan aktvitas pengiklanan dengan aktiviti promosi yang lain.

Untuk tanggungjawab pokok dari perasi jualan adalah agar dapat menjamn terjualnya semua produk sesuai dengan target, yang mana adalah tanggungjawab dari kepala bahagian (pengurus) jualan.cara membuat instagram


Maka kita mamastikan tugas daripada pengurus jualan sebgai berikut:

menerima wiraniaga
Mengatur balas jasa mereka secara adil serta layak
Mengembangkan penegetahuan serta ketrampilan jual wiranaga
Memberikan sokongan, motivasi serta bimbingan kerja
pengurusan pemasaran
skema dari pengurusan (image (image: google)

Dalam hal ini kita dapat membahagikan amalan pemasaran dalam 4 ketegori:

Entrepeneurial marketing, hal ini dapat melalui direct selling dengan mengetuk setiap pintu.
Formulated marketing, menggunakan beberapa konsep, seperti halnya menggunakan iklan dengan tujuan peningkatan jualan.
Dan juga terdapat 4 proses dalam marketing, iaitu:

Analysis of marketing opportunity (supply and demand) by war of dividing the market becoming segmentation
Evaluation of target market (Positioning; competitive advantage)
Marketing Mix (Produk, Price, Place, Promotion)
Marketing management (perancangan implementasi serta untuk mengendalikan program agar memelihara, menukar agar menacapai sasaran).
Dalam syarikat pastinya akan menuntukan sebuah target dengan beberapa segmen pasaran yang dilayani. Hal ini bertujuan untuk memberi motivasi kepada para pekerja agar lebih semangat dalam bekerja.

Kita juga perlu untuk mengawal pemasaran, kerana hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana matlamat-matlamat yang telah tercapai, halangan yang ada, serta faktor lain yang kita perlukan.

Dalam sebuah perusahan pasti akan mengadakan sebuah penyelidikan pemasaran. Paip ini sangatlah penting bagi kelangsungan hidup produk syarikat. Yang mana mempunyai tujuan pokok agar mencari secara tegas serta jalas mengenai masalah pemasaran yanga sebenarnya.

Kita juga memerlukan sebuah anlaisis situasi yang bertujuan untuk menajamkan akan gambaran pemasaran yang telah kita rumuskan, sehingga pelaksanaan penyelidikan selanjutnya akan lebih mudah dilakukan serta akan lebih terarah.contoh laporan keuangan


Dalam sebuah syarikat juga perlu memikirkan dasar produk, yang dimaksudkan adalah barangan serta perkhidmatan yang telah dibeli untuk kita gunakan sebagai alat untuk pemuas akan kebutuan ataupun keinginan kita.

Sehingga pelanggan membeli barangan bukan hanya kerana fizikal semata, tetapi juga manfaat yang terkandung dalam produk tersebut. Tetapi kita juga harus ingat manfaat produk bagi setiap orang itu berbeza, jadi pengusaha dituntut untuk kreatif, dinamik, serta berfikiran luas.

Mereka juga dituntut untuk mempunyai imaginasi yang tinggi, sehingga akan terus-menerus dapat memikirkan serta mencari sebanyak mungkin manfaat baru yang mana dapat ditambah kedalam sebuah produk, sehingga produk tersebut mempunyai nilai lebih dibanding dengan pesaing.

Kita juga perlu untuk memikirkan kitar hidup produk, yang mana secara garis besar dibagi akan empat tahap. Kita juga harus tahu bahawa tingkatan kadar jualan dari setiap produk itu berbeza serta keperluan dananya juga berbeza dalam setiap peringkat kitar hidup produk.

Kita juga harus memikirkan secara berterusan tentang ciri serta nilai tambah baru yang mana mendapat perhatian serta minat dari pelanggan yang peka dalam harga, serta kaya dengan pilihan.pengertian akuntansi


Bila kita lihat pasti syarikat akan berulang kali merumuskan serta memikirkan strategi pemasaran mereka selam kehidupan produknya.

Kerana hidup dari produk tak abadi, maka syarikat boleh mendifferensikan serta menetukan kedudukan tawaran secara berkesan agar mencapai keunggulan bersaing selama kitar hidup produk (PLC).

Sekian penjelasan mengenai pengurusan pemasaran 1. Semoga bermanfaat bagi kita semua, sampai jumpa artikel yang lain.