Thursday, May 12, 2016

10 Aksioma Dalam Pengurusan Kewangan

Aksiom yang dimaksudkan dalam hal ini merupakan suatu pernyataan yang mempunyai dasar kebenaran / sudah terbukti kebenarannya.

Sedangakan pengurusan kewangan menurut Liefman adalah usaha untuk menyediakan wang serta menggunakan wang agar mendapatkan atau memperoleh aset.
bisnis rumahan

Dalam hal ini terdapat 10 timbal balik dalam pengurusan kewangan sepertti kutipan dari muhammadyamin.com, ke-10 timbal balik ini sangat penting untuk kita pelajari untk mengerti tentang pengurusan kewangan yang baik.

Nah berikut merupakan kesepuluh timbal balik dari pengurusan kewangan beserta penjelasan kesederhanaan.

1.Risk-Return Trade-Off
Adalah sebuah pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko beserta return, suatu tuntutan akibat dari sebab akibat yang ada.

Dalam hal ini mempunyai sebuah prinsip bahawa semakin besar risiko suatu pekerjaan harusnya return yang diperolehi juga akan semakin besar pula.

2.Time Value of Money
Begini mudahnya bila kita memperoleh wang pada masa ini akan lebih baik berbanding menerimanya dengan jumalah yang sama di masa yang akan datang. Menegapa demikian? Pasti kita aka bertanya-tanya seperti itu.

Hal ini sangat berkaitan dengan nilai wang yang mana akan semakin turun akibat terjadinya inflasi. Penurunan nilai wang ini yang mendorong munculnya bunga dalam perbankan sebagi salah satu bentuk dari jangkaan agar nilai wang pada masa akan datang tidak turun dari nilai sekarang ini.

10 timbal balik pengurusan kewangan
setiap tahun pasti akan berlaku inflasi (image: google)

Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah risiko yang ada. Bila kita lihat sekarang sampai masa yang akan mendatang kita tidak akan tahu peristiwa yang akan terjadi.

Peristiwa tersebut akan membawa kesan yang berbeza yang mana boleh merugikan serta menghilangkan kesempatan untuk dapat memperoleh sejumlah wang.

Itulah yang akan menjadi sebuah pertimbanag untuk menerima wang kita sekarang atau tahun yang akan datang. Maka lebih baik kita menerimanya sekarang dengan jumlah yang sama pula.

3.Cash-Not Keuntungan-Is King
Bila kita lihat banyak pengusaha yang akan mengalami sebarang masalah dalam mengurus perniagaan, hal ini kerana kesulian dalam kewangan ditahun berikutnya, padahal bila dilihat dari catatannya keuntungan yang diperoleh semakin menigkat.

Kesulitan yang dialami perniagaan ini salah satunya disebabkan oleh fokus mereka terhadap laba, tetapi mereka mengabaikan aliran tunai.

Bila kita lihat usahawan yang teliti akan menyelaraskan aliran kasnya, nah mereka itulah yang perniagaan yang berjiwa enterpreneur, bukan peniaga yang semata-mata mencari keuntungan jangka pendak.usaha rumahan


Bukan bermakna profit gak penting lho, tapi mengabaikan kas merupakan kelalaian perniagaan.

4.Incremental Cash Flows Count
Merupakan arus kas yang berkaitan dengan pelaburan, yang mana pengambilan keputusan dilakukan atas dasar pertimbangan kesan yang akan terjadi pada keadaan kewangan semasa projek diterima serta pada projek tidak diterima untuk dikerjakan.

5.The Curse Of Competitive Markets
Persaingan yang ketat kan membelah pasaran menjadi bahagian kecil-kecil, hal ini disebabkan semakin banyaknya pengeluar yang bersaing dalam produk yang sama dalam pasaran yang sama pula yang mana mengakibatkan lesunya usaha.

Dalam keadaan tersebut menandakan bahawa tidak selamanya keuntungan dapat diperolehi dengan jumlah yang besar, kecilnya penerimaan labah berakibat pada kecilnya tahap pulangan pelaburan.

Denga begitu kita perlu menjaga agar perniagaan kita mampu bersaing mempertahankan pasarannya, usahanya seperti divertasi produk, pengusaan bahan mentah, penggunaan teknologi tepat guna untuk meminimumkan kos.

6.Efficient Capital Markets
Merupakan pasaran modal yang man syarikat punya gerak cepat serta harga yang tepat pula. Kecekapan pasaran modal dinilai dari kejayaan dalm menggabungkan serta menyelaraskan maklumat.

7.The Agency Problem
Biasanya masalah dalam syarikat antara pengurus dengan pemegang saham, yang mana pengurus dipercayai menguruskan syarikat serta meberikan keuntungan dari semua kegiatan perniagaan syarikat agar pemegang saham mendapat keuntungan dari keuntungan syarikat.

Nah masalahnya seringkali pengurus tak akan bekerja untuk memegang saham bila tak selaras dengan kepentingan mereka.Manajemen


Pengurus akan menegambil dasar yang akan memberikan keuntungan bagi mereka, kecuali bila ada kesepakatan yang menjelaskan bagaimana struktur insentif dapat menampung kepentingan kedua-dua belah pihak.

8.Taxes Kecenderungan Business Decisions
Merupakan pertimbangan cukai yang dijadikan landasan pengambilan keputusan terhadap suatu aktiviti perniagaan. Untuk itu dalam pengurusan kewangan yang diperhatikan adalah segala keputusan serta perhitungan harus setelah dipotong cukai.

9.All Risk Not Equal
Pasti kita tahu bahawa setiap usaha pastilah mempunyai risiko yang berbeza, untuk itu kita perlu melakukan pelaburan usaha pada bidang-bidang yang berbeza untuk mengantisipasi terjadinya risiko yang mengakibatkan collaps-nya sebuah perniagaan.

10.Ethical Dilemmas Are Everywhere In Finance
Etika merupakan nilai normatif yang harus dipegang teguh seseorang di mana sahaja ia berada. Sering kali kita mengalami dilema di tengah-tengah aktiviti perniagaan yang kita lakukan.Peluang Bisnis


Hal tersebut kerana terdapat kepentingan tertentu disetiap individu. Nah kita tahu bahawa di syarikat pasti ada peraturan "Unversal" yang mana kita sebut dengan Budaya Syarikat yang digunakan untuk mengarahkan pekerja agar berpegang teguh terhadap nilai-nilai yang baik.

Biasanya kesalahan etika boleh dimaafkan, tapi boleh membunuh Kariri seseorang. Kerana mencabuli etika akan mendapat hukuman sosial yang disebabkan pelanggaran etika merupakan pertaruhan integriti yang diperlukan sebagai nilai budaya syarikat.

Sekian penjelasan tentang 10 timbal balik pengurusan kewangan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah membaca artikel kami, sampai jumpa di artikel yang lain.