Thursday, May 12, 2016

8 Prinsip Utama Dalam Pengurusan Kualiti

Dalam setiap produk pastilah kita ingin memberi jaminan mutunya. Dengan kualiti yang baik maka pelanggan akan berpuas hati dengan produk kita. Dengan kualiti produk yang bagus juga akan menark pelanggan yang belum membeli produk untuk membeli produk kita.

Menurut ISO 9001: 2000 yang mana ia disusun atas dasar 8 prinsip pengurusan kualiti. Yang mana prinsip tersebut dugunakan oleh para pengurusan kanan sebagai rangka kerja (frame work) yang mana akan membimbing organisasi padapeningkatan prestasi.cara membuat facebook


Seperti dikutip dari saulpurwoyo.tripod.com, berikut ini adalah kelapan prinsip dalam pengurusan kualiti beserta penjelasannya.

1.Fokus terhadap Pelanggan (Customer Focus)
Setiap perusahaa akan bergantung dengan namana pelanggan, kerana itu pengurusan syarikat haruslah faham akan keperluan pelanggan sekarang dan yang akan datang. Dan juga harus giat memnuhi keperluan serta berusaha melebihi ekspetasi pelanggan.

2.Kepemimpinan (Leadership)
Seorang pemimpin organisasi haruslah boleh menetapkan tujuan bersama serta berjalan perusahaa. Mereka juga harus dapat menciptakan serta memelihara dalaman syarikat agar pekerja menjadi terlibat akan pencapaian matlamat syarikat.kerja online


3.Keterlibatan Orang (Involvement of people)
Semua karayawan yang ada merupakan faktor yang sangat penting dalam syarikat serat penglibatan yang maksimum akan memberikan manfaat yang banyak bagi syarikat.

8 prinsip pengurusan kualiti
salah satu yang membuat pelanggan gembira adalah kualiti (image: patroon.co.id)

4.Pendekatan Proses (Process Orientation)
Hasil yang dicapai efisein, apabila kegiatan serta sunber daya diuruskan dengan sutau proses. Nah proses ini merupakan sebagai integrasi berurutan dari orang, material, kaedah, mesin, serta peralatan yang berguna menghasilkan nilai tambah output bagi pelanggan.

5.Pendekatan Sistem Terhadap Pengurusan (System Approach to Management)
Pengidentifikasian, pemahaman serta pengurusan dari proses yang mana saling berkaitan sebagai suatu sistem, akan memberikan sumbangan pada semua keberkesanan serta kecekapan syarikat untuk mencapai matlamat syarikat yang ada.kerja sampingan


6.Peningkatan Terus Menerus (Continual Improvement)
Peningkatan yang terus menerus dalam prestasi syarikat dalam semua bidang haruslah menjadi sebuah destinasi tetap bagi syarikat. Dalam hal ini ditakrifkan sebagai proses yang berfokus akan usaha peningkatan efektif serta kecekapan syarikat untuk memenuhi matlamat.

Peningkatan yang terus menerus ini akan memerlukan langkah yang konsolodasi pelanggan serta akan menjamin akan suatu evolusi dinamik dari sebuah sistem pengurusan kualiti.

7.Pendekatan Faktual dalam Pembuatan Keputusan (Factual Approach to Decision Making)
Keputusan yang efektif ini merupakan keputusan yang berlandaskan pada analisis data yang ada serta maklumat untuk menghilangkan akar penyebab masalah yang ada, sehingga semua masalah kualiti boleh diselesaikan secara berkesan serta berkesan.

8.Hubungan Pembekal yang saling menguntungkan (Mutually Beneficial Supplier Relationship)
Kita tahu bahawa syarikat dengan pembekal ini adalah saling bergantung. Bila mana suatu hubungan itu saling menguntungkan akan memberikan peningkatan keupayaan bersama dalam mencipta nilai tambah yang ada.

Nah berikut adalah penjelasan akan 8 prinsip dalam pengurusan kualiti . Yang mana kita perlu memberi perhatian ke-8 prinsip tersebut. Semoga artikel tadi bermanfaat bagi kita semua, terima kasih telah membaca artikel kami. Nantikan artikel yang selanjutnya daripada kami.