Thursday, May 12, 2016

Ingin Sukses Dalam Pengurusan? You Must Know "The Six M 's"

Bila kita lihat bahawa dalam pengurusan pasti ada unsur yang akan membuatnya sukses. Yang mana unsur pengurusan dikenal dengan istilah "6M" dalam pengurusan atau lebih kerennya "The Six M 's in Management". Unsur dalam pengurusan ini merupakan bahagian terpenting serta mutlak yang ada pada pengurusan, baik itu untuk mancapai semua destinasi ataupun hanya pencapaian matlamat masing-masing pelaksanaan fungsi pengurusan. Sesuai kutipan dari falah-kharisma.blogspot.co.id, berikut adalah keenam unsur beserta penjelasannya:

 1.Man (manusia) Kita pasti tahu bahawa manusia merupakan unsur terpenting daam menjalankan pengurusan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Bila kita berbicra diperusahaan manusia sering kali disebut dengan sumber daya manusia (SDM).manajemen keuangan Kualiti SDM ini sangat berbengaruh terhadap kejayaan syarikat, kerana pengurusan tak mampu mencapai matlamat tanpa adanya manusia. unsur pengurusan salah satu kunci kejayaan syarikat adalah SDM yang mempuni (Image: studimanajemen.blogspot.com)

 2.Money (wang) Nah kita juga tahu bahawa dalam setioa kegiatan syarikat pastilah memerlukan dana (wang). Yang mana wang digunakan pengasas dari syarikat untuk membayar gaji pekerja, pembelian bahan mentah dan peralatan. Untuk itu wang sebagi cadangan pengurusan harus kita gunakan secara berkesan serta cekap sehingga matlamat tercapai dengan kos yang seminmal mungkin.

 3.Material (bahan mentah) Bahan mentah ini digunakan dalam proses pengeluaran yang mana sebagai dasar dari pembuatan produk syarikat. Seperti benang yang diperlukan syarikat pakaian.strategi pemasaran Bahan mentah ini akan diolah secara efektif serta berkesan. Pada umumnya syarikat akan membeli bahan mentah ini dari pihak lain seperti pembekal, dengan harga yang paling murah.

 4.Mechine (mesin) Mesin ini merupakan salah satu kemajuan dari teknlogi yang sangat membantu dalam pekerjaan manusia.

Perkembanag ilmu pengetahuan serta teknologi yang begitu pesat memberi kesan kepada penggunaan mesin yang semakin meningkat pula. Penggunaan mesin pada syarikat akan membuat pengeluaran kita serta aktiviti yang mana berkaitan untuk mencapai tujuan akan lebih berkesan serta cepat tercapai.

 5.Methods (kaedah) Merupakan cara untuk melakukan agar berdaya guna dan berhasil. Dengan penggunaan kaedah yang tepat serta benar akan membuat usaha kita lancar.

 Dengan begitu agar kegiatan perusahan eektif serta berkesan kita memerlukan berbagai macam alternatif kaedah agar mencapai matlamat syarikat yang telah kita tetapkan. Masing-masing kaedah punya daya guna dan hasil guna yang berbed-beza.cara membuat instagram

 6.Market (pasaran) Adalah tempat dimana kita melakukan aktiviti untuk memasarkan hasil pengeluaran dari suatu kegiatan usaha kita. Kita perlu memahami penguasaan pasaran untuk menyebarkan hasil pengeluaran sehingga dapat sampai pada tangan pelanggan. Hal tersebut merupakan unsur yang sanagt menentukan kegitan pengurusan pada umumnya. Nah itu penjelasan mengenai unsur pengurusan iaitu "6M". Semoga artikel tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah membaca artikel kami.